Styrk din TEEN

Ramme for Styrk din TEEN

"Styrk din TEEN" er målrettet forældre til unge i alderen 12-17 år, som på baggrund af handicaps og diagnoser er udfordret på at deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Det er afgørende for deltagelse i ”Styrk din Teen”, at den unge ikke er i et misbrug og ligeledes ikke er i kriminalitet.

Mål og metode

Styrk din TEEN er et gruppeforløb med forældrene i centrum. Konceptet er udviklet af Vejledningsteamet i Døgn & Familiestøtte Herning. Forløbet er ikke evidensafprøvet, men udviklet i 2021 med udgangspunkt i flere års erfaringer med Stepping Stones og Keep Teens programmer.

Teoretisk referenceramme

Vores faglighed er inspireret af flere teoretiske tilgange, der udmøntes i en praktisk orienteret indsatsmæssig rettesnor.