Stepping Stones

Hvad er Stepping Stones?

Stepping Stones er et program der henvender sig til forældre eller plejeforældre til børn med problemskabende adfærd i alderen 2-12 år med en fysisk, psykisk eller adfærdsmæssig udviklingsforstyrrelse.

Hvem kan deltage

Her kan du få svar på hvem Stepping Stones Triple P er rettet til. Og hvad det kræver af forældre at deltage.

Typer af forløb

Her kan du finde information om de to typer af forløb der er indenfor Stepping Stones.