Teoretisk referenceramme

Energibalancen

Vi arbejder målrettet med at få skabt en stabil og hensigtsmæssig energibalance, for den enkelte. Indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i den unges aktuelle energiniveau. Afdækningen af energiniveauet foregår i samarbejde med den unge. Afdækningen af energiniveauet giver mulighed for at intervenere og justere i aktiviteter, så der er energi til både måltider og aktivitet.

Den mentaliserende tilgang

Vi arbejder aktivt med mentalisering og hjælper de unge til at forstå deres egen og andres adfærd, ud fra tanker, følelser, situationer, handlinger og behov. Vi bruger forskellige kognitive skemaer til at visualisere, hvordan mennesker interagerer med hinanden og hvordan misforståelser kan opstå. Vi sætter fokus på realistiske og hensigtsmæssige tanke -og handlingsmønstre. Vi tager udgangspunkt i den unges aktuelle livssituation og relaterer vores snakke til noget den unge kan bruge i hverdagen.

Kontakt os

Anders Holst Jonassen
Funktionsleder
Tlf.: 51321176
Mobil: 51321176
Send e-mail til anders.jonassen@herning.dk

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.