Måltids- & Udviklingsstøtte

Mål og rammer

Vi giver støtte ved måltider og hjælper de unge til at finde mestringsstrategier, som alternativ til spiseforstyrrelsen.

Dagligdagen

Vi har fokus på stabilitet og struktur ved alle måltider. Vi ønsker at skabe rum og plads til at fokusere på noget andet mellem måltiderne.

Teoretisk referenceramme

Vores faglighed er inspireret af flere teoretiske tilgange, der udmøntes i en praktisk orienteret behandlingsmæssig rettesnor.