Mål og rammer

Med fokus på zonen for nærmeste udvikling får de unge mulighed for at tilegne sig erfaring og redskaber til at kunne samarbejde, forstå og trives i et fællesskab med andre unge, og dermed tilegne sig færdigheder til at kunne indgå i grupper i andre sociale sammenhænge.

Luk alle
Åben alle

Hvornår har vi åben?

Klubben foregår:

  • En eftermiddag i 35 uger fra 15.30 – 21.30.
  • 5 lørdage/søndag fra kl. 10.00 – 20.00.
  • 1 koloni af 3 døgn fra mandag til torsdag.

Mål og metode

I klubben får de unge mulighed for at tilegne sig: 

  • erfaring og redskaber til at samarbejde
  • forstå og trives i et fællesskab med andre unge
  • færdigheder til at kunne indgå i grupper i andre sociale sammenhænge

Vi træner de unge i dagligdags funktioner og mestringsstrategier. Her tilegner de sig en erfaring, som de kan trække på i deres ungdoms- og voksenliv. Vi har en stor specialviden og forståelse for autisme. Denne viden bruger vi til at støtte de unge. Målet er at de unge bliver i stand til at få nye - og mere hensigtsmæssige reaktionsmønstre.

Weekendaktiviteterne og kolonidøgnene vil give de unge mulighed for, at deltage i aktiviteter ud af huset. Dette styrker den enkelte i at færdes og agere i det offentlige rum, samt omsætte deres tillærte erfaringer i en ny sammenhæng.

Visitation

De unge visiteres til klub på samme vilkår som øvrig aflastning.

Kontakt os

Anders Holst Jonassen
Funktionsleder
Tlf.: 51321176
Mobil: 51321176
Send e-mail til anders.jonassen@herning.dk

Majken Toft Fabech
Funktionsleder
Mobil: 40227442
Send e-mail til hchmf@herning.dk

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.