Dagligdagen

Indhold i aktiviteter, oplæg og samtaler...

Vi tager afsæt i hvad, der optager de unge, samt det der kunne være hensigtsmæssigt at introducere dem til. Det at være sammen med unge i andre omgivelser, borte fra de faste rammer, giver os mulighed for at arbejde med de unges interaktion i en ny kontekst. 

I klubben støtter og guider vi de unge i at bruge deres tilegnede færdigheder, mestringsstrategier og nye handlemønstre i andre sociale sammenhænge.

Ungdoms- og fritidstilbud

Når en ung er indskrevet i klubben, arbejder vi løbende med at afklare, hvorvidt det er muligt for de enkelte klubbørn at kunne inkluderes i nogle af kommunens øvrige ungdoms- og fritidstilbud.  Og vi vil løbende introducere og præsentere andre tilbud for vores klubbørn. Vi har mulighed for, gennem et tæt samarbejde og kendskab til disse tilbud, at guide og støtte klubbørnene i overgangen mellem forskellige tilbud.

Kontakt os

Anders Holst Jonassen
Funktionsleder
Tlf.: 51321176
Mobil: 51321176
Send e-mail til anders.jonassen@herning.dk

Majken Toft Fabech
Funktionsleder
Mobil: 40227442
Send e-mail til hchmf@herning.dk

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.