Tjørringhus

Her på siden kan du finde information om Tjørringhus. Tjørringhus er et aflastningstilbud til børn og unge i alderen 0–18 år med multiple funktionsnedsættelser.

Styrelsen for Patientsikkerhed - Tilsynsrapport fra d. 11.02.21

Vi har børn og unge der er svært bevægelseshæmmede og har udfordringer med spasticitet og epilepsi. Vores børn og unge har ofte hjerneskader og begrænsninger i mentale evner.

Vi er har 21 pladser, hvoraf 5 er aflastning. Læs om døgn.

Vores pladser er alle placeret i et team - Team vest. Her har børn og unge mulighed for at komme og være i aflastning. Vi har 7 værelser som støder op til et stort fællesrum.

Vi har både kørestolsbrugere og mobile børn og unge i aflastning. Vores børn og unge har multiple funktionsnedsættelser og brug for hjælp på mange områder. Hverdagen byder på både pædagogiske og plejemæssige opgaver.

Vores børn og unge udtrykker sig mere med lyde end tale. Det er vigtigt, at vi støtter dem i at sætter ord på deres følelser, så de oplever at blive forstået. Nogle af vores børn og unge har syns- og hørenedsættelser. Derfor praktiserer vi GentleTeaching og anerkendende totalkommunikation. Vi bruger konkreter, sanseintegration og taktilberøring i vores arbejde.

Kontaktinfo

Jette Irene Grønne
Funktionsleder
Tlf.: 30529873
Mobil: 30529873
Send e-mail til jette.gronne@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.