Mini-klub

Her på siden kan du læse om Mini-klubben. Mini-klubben er for børn i alderen 10-14 år. Børnene har Autisme Spektrum Forstyrrelse og/eller udviklings- og personlighedsforstyrrelser.

Vi tager afsæt i en anerkendende og ressourceorienteret tilgang. Vi giver børnene mulighed for at tilegne sig erfaring. De får redskaber til at kunne samarbejde, forstå og trives i et fællesskab med andre børn. Børnene får færdigheder til at kunne indgå i grupper i andre sociale sammenhænge.  

Træning i dagligdags funktioner

Vi træner børnene i dagligdags funktioner og mestringsstrategier. Vi giver dem redskaber, som de kan trække på i deres ungdoms- og voksenliv. Med vores faglighed støtter vi op omkring børnene. Målet er at de får nye og bedre reaktionsmønstre og måder at agere på.

Aktiviteter, oplæg og samtaler der giver mening

Aktiviteter og samtaler vil tage udgangspunkt i det:

  • Der optager vores børn.
  • Der er hensigtsmæssigt at introducere dem til.

I weekender har vi mulighed for at komme ud af huset.

Klubaflastningen foregår på følgende tidspunkter:

  • Én eftermiddag (tirsdag eller torsdag) pr. uge i 40 uger (skoleuger) fra kl. 15.30 til 20.15.
  • 8 lørdage eller søndage fra kl. 09-17.
  • 3 årlige kolonidøgn fordelt på minimum 2 perioder (f.eks. én weekend lørdag/søndag i efteråret og 4 hverdage i skoleferien).

Visitation     

De unge visiteres til klub på samme vilkår som øvrig aflastning. Dette foregår gennem sagsbehandler.

Dekorativt billede

Kontaktinfo

Jette Irene Grønne
Funktionsleder
Tlf.: 30529873
Mobil: 30529873
Send e-mail til bufjg@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.