Mini-klub

Her på siden kan du læse om Mini-klubben. Mini-klubben er for børn i alderen 10-14 år. Børnene har Autisme Spektrum Forstyrrelse og/eller udviklings- og personlighedsforstyrrelser.

Vi tager afsæt i en anerkendende og ressourceorienteret tilgang. Vi giver børnene mulighed for at tilegne sig erfaring. De får redskaber til at kunne samarbejde, forstå og trives i et fællesskab med andre børn. Børnene får færdigheder til at kunne indgå i grupper i andre sociale sammenhænge.  

Træning i dagligdags funktioner

Vi træner børnene i dagligdags funktioner og mestringsstrategier. Vi giver dem redskaber, som de kan trække på i deres ungdoms- og voksenliv. Med vores faglighed støtter vi op omkring børnene. Målet er at de får nye og bedre reaktionsmønstre og måder at agere på.

Aktiviteter, oplæg og samtaler der giver mening

Aktiviteter og samtaler vil tage udgangspunkt i det:

  • Der optager vores børn.
  • Der er hensigtsmæssigt at introducere dem til.

I weekender har vi mulighed for at komme ud af huset.

Klubaflastningen foregår på følgende tidspunkter:

  • Én eftermiddag (tirsdag eller torsdag) pr. uge i 35 uger (skoleuger) fra kl. 15.30 til 21.00.
  • 4 weekender om året

Visitation     

De unge visiteres til klub på samme vilkår som øvrig aflastning. Dette foregår gennem sagsbehandler.

Kontaktinfo

Majken Toft Fabech
Funktionsleder
Mobil: 40227442
Send e-mail til hchmf@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.