Klubben

Klubben er et fællesskab med 6-8 unge fra 15-18 år i et pædagogisk miljø. Vi kigger på den enkeltes ressourcer og har en anerkendende tilgang.

I klubben får de unge mulighed for at tilegne sig: 

  • erfaring og redskaber til at samarbejde
  • forstå og trives i et fællesskab med andre unge
  • færdigheder til at kunne indgå i grupper i andre sociale sammenhænge

Vi træner de unge i dagligdags funktioner og mestringsstrategier. Her tilegner de sig en erfaring, som de kan trække på i deres ungdoms- og voksenliv. Vi har en stor specialviden og forståelse for autisme. Denne viden bruger vi til at støtte de unge. Målet er at de unge bliver i stand til at få nye - og mere hensigtsmæssige reaktionsmønstre.

Klubaflastningen er:

  • én eftermiddag pr. uge i 35 uger fra kl.15.30 til 21.30
  • 5 lørdage/søndage fra kl. 10-20
  • 3 årlige kolonidøgn - typisk mandag til torsdag i skolernes sommerferie (uge 27 og 28)

Weekendaktiviteterne og kolonidøgnene vil give de unge mulighed for, at deltage i aktiviteter ud af huset. Dette styrker den enkelte i at færdes og agere i det offentlige rum, samt omsætte deres tillærte erfaringer i en ny sammenhæng.

Indhold i aktiviteter, oplæg og samtaler...

Vi tager afsæt i hvad, der optager de unge, samt det der kunne være hensigtsmæssigt at introducere dem til.

Det at være sammen med unge i andre omgivelser, borte fra de faste rammer, giver os mulighed for at arbejde med de unges interaktion i en ny kontekst. 

Unge i klubben bliver tilbudt at deltage i et ART forløb. ART er et kognitivt adfærdsterapeutisk gruppeforløb. Her træner vi:

  • sociale færdigheder
  • vredeshåndtering
  • evnen til at ræsonnere moralsk og empatisk

I klubben støtter og guider vi de unge i at bruge deres tilegnede færdigheder, mestringsstrategier og nye handlemønstre i andre sociale sammenhænge.

Når en ung er indskrevet i klubben, arbejder vi på at afklare om den unge kan inkluderes i kommunens øvrige ungdoms og fritidstilbud. 

Visitation      

De unge visiteres til klub på samme vilkår som øvrig aflastning. Dette foregår gennem sagsbehandler.

Kontaktinfo

Anders Holst Jonassen
Funktionsleder
Tlf.: 51321176
Mobil: 51321176
Send e-mail til anders.jonassen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.